Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt efter lodjur i Dalarnas län 2024

Två lodjur i klippig terräng på vintern

Idag har Länsstyrelsen fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Dalarnas län. Beslutet innebär att 17 lodjur får fällas i Dalarna under mars månad 2024. Det är Länsstyrelsens bedömning att licensjakten behövs för hänsyn till länets tamdjurshållning, fäbodkultur och rennäring, och att det begränsade jaktuttaget inte utgör någon fara för lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus.

Dalarna påverkas av alla stora rovdjur och Länsstyrelsen ska bevara dessa samtidigt som förvaltningen tar hänsyn till länets tamdjurshållning, fäbodkultur och rennäring.

– Dalarnas förvaltningsmål för lodjur är 47–69 individer, medan det senaste inventeringsresultatet visade att stammen låg på cirka 109 lodjur. Vi arbetar nu för att successivt nå länets förvaltningsmål, utan att äventyra lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus, säger Caroline Dickson, chef på enheten för vilt vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsens beslut innebär en kontrollerad minskning av lodjursstammen som sker med hänsyn till artens biologi.

– Lodjur har en långsam fortplantningstakt som kräver varsamhet. Just nu pågår årets inventering av lo och det är först när den är klar som vi kan se den fulla effekten av 2023 års licensjakt. Det är något man bör ha med sig när man läser vårt beslut om licensjakt för 2024, säger Caroline Dickson.

Omfattning

Totalt fattas idag beslut om ett jaktuttag på maximalt 83 lodjur i mellersta förvaltningsområdet*. I Dalarna omfattar jakten 17 lodjur, varav högst 7 vuxna honor får fällas, fördelat på tre områden.

Område

Tilldelning

Honkvot

Södra och mitt

13

7

Varav i mitt högst

5

3

Norra

4

 

*Mellersta förvaltningsområdet består av följande län: Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

Jakt trots artskydd

Enligt EU:s art- och habitatdirektiv kräver gemenskapsintresset för vissa djurarter, såsom lodjur, strikta skyddsåtgärder. Medlemsstaterna måste förbjuda avsiktlig fångst eller dödande av dessa arter i naturen. Undantag kan göras under om det inte finns någon annan lämplig lösning och detta inte påverkar bevarandestatusen negativt.

Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige har godkänt licensjakt efter varg med förutsättningen att fem kriterier, inklusive att jakten inte försämrar bevarandestatus och sker i begränsad omfattning, uppfylls. Kammarrätten i Sundsvall och Förvaltningsrätten i Luleå anser att liknande kriterier kan tillämpas på licensjakt efter lodjur och att det inte strider mot direktivet eller EU-domstolens praxis.

Beslutet

Beslut om licensjakt efter lodjur i Dalarnas län 2024 Pdf, 1.8 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss