Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet ökar omställningstakten i länet

Klimatklivet.

Under 2022 beviljades fler klimatinvesteringar än någonsin stöd från Klimatklivet i Sverige. I Dalarna har ansökningarna inte varit lika många som tidigare år, men ett antal aktörer i länet gör stora investeringar som kommer bidra till minskade utsläpp. Investeringarna görs främst inom industrin, transportsektorn och konverteringar till förnybar energi.

I Dalarna har Klimatklivet under 2022 bland annat beviljat en ansökan inom lantbruket till produktion av el från biogas, vilket är en ny åtgärd i länet. En folkhögskola och ett fastighetsbolag har fått stöd för att konvertera bort olja. Tolv laddstationer för elbilar, varav en för tunga fordon, och två biogaslastbilar är också beviljade stöd.

Och det finns fler motiv än klimatet för att ställa om:

Förutom att klimatutsläppen minskar ser vi också att åtgärderna bidrar till ett flexiblare och robustare energisystem och på sikt även lägre driftskostnader. Genom energieffektiviseringar och omställning till andra energislag såsom biobränslen eller vätgas inom industrin, rustar man för framtiden som ska bli hållbar och cirkulär säger Annika Varghans, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen.

Ovako satsar i Dalarna

Ett exempel i Dalarna som beviljats 90 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet är stålföretaget Ovako Bar AB i Smedjebacken. Där har man tagit ett stort steg för att ställa om genom planerna på en ny anläggning för fossilfritt stål. De ska framställa vätgas och syrgas från vatten med hjälp av fossilfri el. De har redan byggt en liknande anläggning i Hofors och ska ta med erfarenheterna därifrån till Smedjebacken.

Inom stålindustrin finns en stor utmaning att ersätta fossilt bränsle vid uppvärmning av stålet. Att använda vätgas ger en betydande effekt för miljön eftersom det enda utsläpp som genereras är vattenånga. Ovakos fabrik i Hofors är världens första anläggning för produktion av fossilfri vätgas. Om allt går enligt planerna påbörjas bygget av en liknande fabrik i Smedjebacken under 2024.

Om Ovakos satsning på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad är Klimatklivet?

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, metall och textil.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet beviljat sammanlagt 13,5 miljarder kronor i stöd till totalt 5 208 klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering ska totalt 32,4 miljarder kronor investeras. Den additionella utsläppsminskningen per år, det vill säga den utsläppsminskning som kommit till stånd tack vare Klimatklivet, beräknas vara 2,6 miljoner ton CO2 per år.

Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss