Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 apr 2024 klocka 08.05 - 08.50

Medborgardrivet tillitsskapande arbete - Del 2 i frukost­seminarieserie om tillit och tystnadskultur

Tystnadskultur

Under 2024 erbjuder Länsstyrelsen i Dalarnas län i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län en digital frukostseminarieserie i fyra delar i ett kunskapshöjande syfte med fokus på tillit och tystnadskultur. Seminarieserien arrangeras i samarbete mellan enheten för samhällsskydd och beredskap, enheten för social hållbarhet samt arbetsgruppen mot tystnadskultur med representanter från Hälsoäventyret (Region Uppsala), polisen och kommuner i länet.

Låg tillit till myndigheter och till rättsväsendet kan föra med sig att människor, trots behov, drar sig för att vända sig till myndigheter för stöd. En utbredd tystnadskultur, där människor undanhåller viktig information om exempelvis brott och barn som far illa försvårar arbetet för polisen att uppklara brott och för socialtjänsten att utföra ett effektivt socialt arbete.

På sikt kan en utbredd misstro och tystnadskultur hota demokratiska värden i samhället. Samhällets aktörer behöver arbeta tillsammans för att höja tilliten till myndigheter och minska tystnadskulturen, både för att kunna arbeta långsiktigt brottsförebyggande, förhindra oro och samhällsstörningar samt kunna säkerställa effektivt beredskapsarbete när krisen kommer.

Målgrupp

Seminarieserien vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med barn och unga, har kontakt med föräldrar, verksamma inom socialtjänst, områdes- och kommunpoliser, brottsförebyggande samordnare, beredskapssamordnare, kommunikatörer och kommunalt förtroendevalda i Uppsala och Dalarnas län.

Frukostseminarium 2

Den 26 april klockan 8.05 - 8.50

Medborgdrivet tillitsskapande arbete genom jämlik hälsa i samverkan.

Hur tillit skapas på olika nivåer; självtilliten, tilliten till samhällets institutioner och tilliten till mänskligheten. Margareta Rämgård från Malmö universitet och Hoda Abbas, Hälsofrämjare i stadsdelen Lindängen i Malmö delar med sig om sitt arbete om hur det sociala kapitalet byggs upp genom ett medborgardrivet engagemang.

Kommande frukostseminarier

  • 6 september: Befolkningens förtroende för socialtjänsten - Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
  • 22 november: Barn och ungas röster om tystnadskultur - Region Uppsalas Hälsoäventyr.
Var:
Digitalt. Länk skickas ut dagen innan seminarietillfället.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
24 apr 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss