23 apr 2024 klocka 08.30 - 16.00

Grundläggande stabsmetodikutbildning - april

Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge ställer krav på vår förmåga att samverka och leda i kris och krig. En del i att stärka samverkan både i vårt län och med angränsande län är att genomföra stabsmetodikutbildningar på ett likartat sätt. Länsstyrelsen i Dalarnas län bjuder därför in länets kommuner till en grundläggande stabsmetodikutbildning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i kommun inom länet och som har lite eller ingen tidigare erfarenhet av stabsarbete.

Program

Kaffe serveras från klockan 08.30

09.00 Samling och uppstart

09.15–12.00 Introduktion till stabsmetodik

  • Svenska krishanteringssystemet och civilt försvar
  • Dalarnas krishanteringsstrategi
  • Paus med förmiddagsfika
  • Introduktion till stabsmetodik
  • Vad är en stab? Roller och ansvar

12.00–13.00 Lunch

13.00–15.45 Grundläggande stabsmetodik

  • Arbetssätt och metodik
  • Stabens verktyg
  • Paus med eftermiddagsfika
  • Övning

15.45–16.00 Sammanfattning och avslut

Välkomna!

Var:
Dalecarlia Hotel & Spa, Tällgårdsgattu 21, 793 70 Tällberg
Kostnad:
Aktiviteten är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
09 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Meddela specialkost eller andra behov

Meddela eventuell specialkost eller andra behov för att kunna delta via e-post: till sanna.fernkvist-melin@lansstyrelsen.se senast 9 april .

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 april klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss