20 feb 2024 klocka 10.00 - 11.30

Informationsmöte Klimatklivet

Klimatklivet står skrivet med svart text på vita rutor, bakgrunden är gul

Klimatklivet har förlängts till 2028 och fått förstärkta medel. Under informationsträffen berättar vi om Klimatklivets förutsättningar och hur, när och för vad du kan söka investeringsstöd. Under 2024 planeras det för tre ansökningsperioder. Inom respektive ansökningsomgång hanteras tre olika kategorier; anbud för publika vätgastankstationer, anbud för publik laddinfrastruktur och övriga klimatklivsärenden.

Målgrupp

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Även jordbrukare kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Program informationsträffen

10.00 Incheck och presentation av deltagare

10.10 Info om Klimatklivet - ansökan olika projekt

10.50 Paus

11.00 Info om Klimatklivet - anbud publika laddare

11.30 Slut

Investeringsstöd från Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

När kan du ansöka?

Under 2024 har vi tre ansökningsomgångar:

  • februari till april
  • maj till juni (datum meddelas senare)
  • september till oktober (datum meddelas senare).

För ansökningsomgången februari till april gäller följande datum:

  • Anbud publika tankstationer för vätgas 12–21 februari (endast för TEN-T stomnät som inte finns i Dalarna).
  • Ansökningar alla andra klimatklivsåtgärder 4–15 mars.
  • Anbud publik laddinfrastruktur 25 mars – 5 april.
Var:
Digitalt möte, länk skickas ut innan mötet
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
18 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 februari klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss