23 apr 2024 klocka 09.30 - 17.00

Ledarskap – bli en bättre ledare för dig själv och andra

Bli en bättre ledare, för dig själv och andra.  Foto. 

Att kunna leda sig själv, leda personal och leda företaget är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt företagande och en attraktiv arbetsplats. Ledarskapskursen ger dig kunskaper och verktyg som du direkt kan använda i din vardag. Under kursen arbetar vi med teori, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och lärande i mindre grupper. Vi kopplar kunskap till praktisk verklighet i din vardag. Kursen tar upp två viktiga delar i ett gott ledarskap, att leda mig själv och att leda andra.

Kursledare är Elisabeth Andersson Brinckmann, ViljaLysa. Elisabeth är egen företagare sedan 1987 och har lång erfarenhet av utbildnings- och förändringsarbete i företag och organisationer. Genom sina dubbla kompetenser som sjukgymnast och organisationskonsult kopplar hon samman personligt växande och hälsosamma förutsättningar i privat- och arbetsliv med företagens mål och visioner och skapar förutsättningar för långtidsfriska, kreativa och lönsamma företag.

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad på två heldagar:

Dag 1: Tisdag den 23 april, klockan 9.30-17.00.

Dag 2: Tisdag 7 maj, klockan 9.30-17.00.

Den första dagen får du grundläggande kunskap i att leda dig själv och andra, och den andra dagen får du möjlighet att fördjupa dig i de olika temana samt få ett ökat erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Du kommer få ett mail två veckor innan kursen med förberedande uppgifter. Se detaljerat innehåll under "Program".

Dag 1

Självledarskap/självkännedom

Grundläggande självkännedom utifrån DISC-metoden. DISC beskriver fyra olika beteendemönster med dess starka och svaga sidor samt utmaningar i mötet och kommunikationen med andra människor. DISC ökar förståelsen för sig själv och andra människor och hjälper deltagaren att förstå och hantera olikheter i vardagen i t.ex. samarbete och kommunikation. Deltagarna får också insikt i hur beteenden förändras vid stress och hur konflikter kan förebyggas genom att förstå sina egna och andras värderingar och beteenden.

Identifiera tids- och energitjuvar. Vi går igenom grunden i prokrastinering, som också kallas uppskjutarsjukan och sätt att hantera detta t.ex. att sätta gränser och arbeta med minimål.

Planera och prioritera, enkla verktyg för att öka sin personliga effektivitet.

Kommunikation

Ger grunder i kommunikation samt kunskap och träning i att uttrycka sig tydligt och i att lyssna aktivt. Innehåller fördjupad kunskap och konkreta verktyg i att ge och ta emot feedback. Innehåller träning i att ge rak, konstruktiv och positiv feedback samt kunskap och träning i att kommunicera med jag-budskap.

Konflikthantering

Vi går igenom vad en konflikt är och hur man kan förebygga och hantera konflikter i vardagen. Vikten av att ha förståelse för att egna och andras värderingar för att hantera oenigheter.

Personlig utvecklingsplan

Deltagaren arbetar fram en personlig handlingsplan som innehåller två delar; en handlar om utveckling av företaget och den andra delen handlar om deltagarens personliga utvecklingsplan med fokus på ledarskapet.

Dag 2

Uppföljning av den personliga utvecklingsplanen

Gruppers utveckling

Gruppdynamik

Kort introduktion till IMGD, en modell som beskriver en grupps utveckling under de olika faser som en grupp genomgår på vägen från omognad till effektivitet och mognad.

Vad händer med arbetsgruppen vid utveckling och förändring?

Hälsa och välbefinnande

Kunskap om vad stress är och hur det kan förebyggas och hanteras både för individen och arbetsgruppen. Hjälp till självhjälp genom olika verktyg inom stresshantering riktat till kropp, intellekt, känslor och beteenden.

Erfarenhetsutbyte

Vi arbetar med deltagarnas egna utmaningar i sitt ledarskap i mindre grupper och i helgrupp, med fokus på att hitta konkreta handlingsalternativ för att hantera och utveckla sin utmaning.

Målgrupp

Befintliga eller blivande företag som förädlar livsmedel eller diversifierar sitt lantbruksföretag på Dalarnas landsbygd (ej Falun och Borlänge tätort). Deltagare från angränsande län i mån av plats.

Var:
Borlänge, Quality Hotell Galaxen, Jussi Björlings Väg 25 784 32 Borlänge
Kostnad:
500 kronor exklusive moms. Fika, lunch och kursmaterial ingår. Meddela eventuell specialkost via e-post nedan, senast den 24 mars. Anmälan är bindande, vilket innebär att deltagaravgiften faktureras vid sen avbokning.
Sista anmälningsdag:
07 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Fika, lunch och kursmaterial ingår under utbildningen, meddela eventuell specialkost eller andra behov för att kunna delta via e-post: therese.englund@lansstyrelsen.se, senast den 7 april.

Anmälan är bindande, vilket innebär att deltagaravgiften faktureras vid sen avbokning.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 7 april klockan 23.30.
Loggor: Lokal mat och Europeiska jordbruksfonden. 

Kursen ingår i och subventioneras av projektet ”Nya jobb inom livsmedelskedjan – kompetensutveckling”. Projektet samarbetar med Lokal mat och är en del av Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss