15 feb 2024 klocka 09.00 - 15.45

Uppmärksamhetsveckan ”Du spelar roll – du är inte ensam!”

Under uppmärksamhetsveckan "Du spelar roll - du är inte ensam!" arrangerar vi en digital föreläsningsdag på temat "Barn i utsatta miljöer". Uppmärksamhetsveckan pågår den 12–16 februari 2024 och sätter fokus på att se barnen som lever i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa. Under veckan arrangeras flera aktiviteter i länet.

Uppmärksamhetsveckan vill förmedla:

 • Att barn och unga i dessa familjer får kunskap om att de inte är ensamma och att det inte är deras fel och ansvar.
 • Att det finns hjälp att få, både för barn och unga och för de vuxna i familjen.
 • Att man kan få ett bra liv även om man haft det jobbigt i sin familj.
 • Vart barn, unga eller vuxna kan vända sig för att få hjälp för sig själva eller för någon som hen är orolig för.

Digital föreläsningsdag ”Barn i utsatta miljöer”

Den 15 februari bjuder vi in till en digital föreläsningsdag för yrkesverksamma i Dalarna, anmäl dig nedan. Dagen  anordnas av Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med Folkuniversitetet.

Målgrupp

Föreläsningsdagen riktar sig till dig som i ditt arbete möter barn, unga eller föräldrar. Du jobbar exempelvis inom skola, fältverksamhet, socialtjänst, mödravårdscentral MVC, barnavårdscentral BVC eller är brottsförebyggande- och ANDTS-samordnare, polis, chef, politiker eller aktör inom civilsamhället.

Program

Dagens program med tidpunkter.

 • 9.00 Inledning, Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • 9.10 Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna – en samverkansarena inom det sociala välfärdsområdet, Therese Nilsson, verksamhetsledare SUD, Högskolan Dalarna.
 • 9.20 Socialtjänstens hantering av våld och barns tillgång till skydd och stöd, Sara Quarles van Ufford, doktorand, Högskolan Dalarna.
 • 10.00 Paus
 • 10.15 Mer utsatta än andra - Om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar, Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Marie Cederschiöld Högskola.
 • 11.00 Paus
 • 11.10 Barn som växer upp med våld och att fråga ett barn om utsatthet, Emma Momqvist och Sara Stenberg, Kvinnojouren Borlänge/tjejjouren Dalia.
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Samverkan inom området barn och ungas psykiska hälsa, Maria Fjellfeldt, lektor i socialt arbete, Högskolan Dalarna.
 • 13.45 Förstå familjen – ett verktyg för dig som möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter, Kristin Eliasson Kunskapscentrum för jämlik vård Västra Götalandsregionen.
 • 14.30 Paus
 • 14.45 Gängsnacket – en broschyr för att upptäcka barn på väg in i kriminalitet, Länsstyrelsen i Dalarnas län.
 • 14.50 Idrottslyftet – Barn i utsatta områden, RF SISU Dalarna
 • 15.30 Summering av dagen.
 • 15.45 Slut

Varmt välkomna!

Var:
Zoom, länk till mötet skickas ut efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Deltagandet är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
12 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 februari klockan 23.59.

Det händer i Dalarna och nationellt under veckan

Under uppmärksamhetsveckan arrangeras olika aktiviteter runt om i Dalarna och Sverige.

Nationellt

Spela roll nationellt anordnar bland annat korta digitala föreläsningar.

Alla kan spela roll!, webbplatsen duspelarroll.se Länk till annan webbplats.

Falun

I Falun lyfts temat i skolan och allmänheten oavsett bostadsort bjuds in till en kvällsföreläsning med Nanne Grönvall. I Hedemora anordnas aktiviteter i skolorna, öppet hus i olika verksamheter, föreläsning med Klara Gustavsson från föreningen Maskrosbarn, möjlighet för föräldrar att blåsa grönt och mycket mer.

Du är inte ensam, Falu kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Hedemora

I Hedemora anordnas aktiviteter i skolorna, öppet hus i olika verksamheter, föreläsning med Klara Gustavsson från föreningen Maskrosbarn, möjlighet för föräldrar att blåsa grönt och mycket mer.

Spela roll!, på Hedemora kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss