Tvärsektoriellt informations- och samrådsmöte (TIS)

Syftet med tvärsektoriella informations- och samrådsmöten, så kallat TIS-möte, är att öka samverkan som berör olika områden som länsstyrelsen hanterar.

Här kan du anmäla samråd till TIS-möte för att diskutera eller bereda ett ärende som berör länsstyrelsens verksamhetsområden. Du anmäler samråd genom att fylla i formuläret på denna sida. Därefter får du en kallelse till nästa lediga TIS-möte.

Anmäl samråd till TIS-möte

Dina uppgifter * (obligatorisk)
Dina uppgifter
Välj vilket TIS-möte du vill delta på
TIS-möten hålls alltid på tisdagar 13.15-16.00. Om flera redan har bokat ditt önskade datum kan vi komma att föreslå en annan dag.
Välj vilket TIS-möte du vill delta på
Ange vilket tidsfönster du föredrar * (obligatorisk)
Kryssa i flera tider efter varandra om du tror att ditt möte tar längre tid än en halvtimme. Eftersom flera kan ha valt samma tid kan ditt ärende komma att flyttas till ett tidigare eller senare klockslag. Det är tiden som står i kallelsen till TIS-mötet som gäller.
Ange vilket tidsfönster du föredrar


Ange vilken typ av ärende som du vill diskutera samt vilka sakområden som du har identifierat som relevanta för ärendet.

Skriv mejladress till övriga deltagare.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss