Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Stora Rom utvidgas

träd och stenar

Vi har beslutat att utvidga naturreservatet Stora Rom i Karlskrona kommun. Utvidgningen innebär att vi har ytterligare nästan 30 hektar mark skyddat område i Blekinge, en ökning med med cirka 10 hektar.

Utvidgningen utgör ett blockrikt och hällmarksrikt område med i huvudsak ekskog, där många ekar är gamla och spärrgreniga. På hällmarkerna finns även mycket tall och enbuskar, och i områdets centrala del ett kärr med talrika högstubbar av björk. I norra kanten ingår ett hällkar där bland annat rödlistad långbensgroda och större vattensalamander förekommer.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss