Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Oljeutsläpp från grundstött färja har nått land

Strand Listerlandet

Ett oljeutsläpp efter passagerarfärjan som gick på grund i Pukaviksbukten i morse har nått land. Det drabbade området är kustremsan mellan Lörby Kladd och Hörvik i Sölvesborgs kommun. Allmänheten uppmanas att undvika kontakt med olja i vattnet eller på land i området. 

Intensiv samverkan och planering pågår med både nationella och regionala aktörer för att minska spridningen.

- Under sena eftermiddagen har vi fått rapporter om att olja har nått land och vi har haft samverkanskonferens med Kustbevakningen, Blekinges kommuner, region, räddningstjänst och ett flertal myndigheter. Intensiva förberedelser görs nu för att begränsa de skador som blir när en del av oljan nått land, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Krissamverkan Blekinge är sammankallad. Sölvesborgs kommun tillsammans med experter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förbereder insatser för sanering. Resurser från MSB i form av materiell och personal för omhändertagande och begränsningar är beställda. Första sändningen kommer under söndagskvällen. 

- Vi har begärt in förstärkningsresurser från MSB som kommer att stötta oss i saneringsarbetet. Personal från MSB är redan på plats och under morgondagen börjar  utbildning av personal och genomförande av sanering, säger Anders Borgman, kris- och beredskapssamordnare Sölvesborgs kommun. 

Begränsningar med länsor i vatten pågår fortfarande för att skydda landområden och för att samla ihop oljan. Allmänheten uppmanas att undvika kontakt med olja i vattnet eller på land i området. 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss