Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hindra spridningen av afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen smittar inte människor men utbrott innebär stora konsekvenser för grisnäring, jakt och skogsbruk. För första gången har afrikansk svinpest påträffats i Sverige, hos vildsvin i Västmanlands län. Därför är det extra viktigt att rapportera in självdöda vildsvin.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel.

Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Hjälp till – rapportera in om du ser döda vildsvin

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig ytterligare. Allra viktigast just nu är att rapportera in sjuka och självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin på rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Detta behöver vi alla göra:

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Undvik att ta med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.

Detta kan särskilt du som grishållare göra:

 • Undvik att mata grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna innan de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in strö, grovfoder och spannmål till alla djur från länder där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du ändå måste köpa in strö, grovfoder eller spannmål från ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du först lagra materialet på en vildsvinssäkrad plats före användning eller vidareförmedling. Strö och grovfoder bör lagras i tre månader och spannmål bör lagras i en månad.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin, kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se

Detta kan särskilt du som jägare göra:

 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så att all synlig smuts och blod försvinner (om möjligt, tvätta med rengöringsmedel) och låt torka. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
 • Undvik att besöka svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
 • Lämna inte kött eller obehandlade jakttroféer så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem, eftersom de kan innebära en smittrisk.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss