Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fastställd bevarandeplan för Ljungryda Natura 2000-område

Liggande logga

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att fastställa uppdaterad bevarandeplan för Ljungryda Natura 2000-område i Olofströms kommun.

Länsstyrelsen har den 15 augusti 2023 fastställt uppdaterad bevarandeplan för Ljungryda Natura 2000-område (SE0410126) i Olofströms kommun.

Beslutet är taget med stöd av 17 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Dnr 511-2937-2023.

Bevarandeplanen finns inom kort tillgänglig i kartverktyget Skyddad natur och kan även fås genom att kontakta länsstyrelsen.

Skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss