Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets bostadsmarknadsanalys är här

Bostadsbyggandet bromsar in, utbudet möter inte upp behoven och flyttkedjorna har avstannat i Blekinge. Mod och kreativitet krävs för att klara länets bostadsförsörjning. Det visar länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys för 2023.

Bygg- och anläggningssektorn har stor betydelse för Blekinges tillväxt och utvecklingsmöjligheter. Men bostadsbyggarna pressas av höga produktionskostnader och bostadsköparna blir försiktigare på grund av energipriser, inflation och räntor. Tillgången till attraktiva bostäder i olika prisklasser är en förutsättning för att länet ska kunna växa.

– Som län behöver vi bli mer kreativa kring var och hur vi kan bygga och våga satsa oss ur lågkonjunkturen för att lösa bostadsbristen. Vårt näringsliv står inför en kraftig expansion, Sydostlänken byggs ut och Försvarsmakten växlar upp. Det skulle vara förödande för Blekinges utveckling om vi inte kan locka hit kompetens som vill verka, bo och leva i vårt län, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Varje år tar länsstyrelsen fram en analys av den regionala bostadsmarknaden. Analysen är ett viktigt underlag för kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen. I årets rapport är det tydligt att bostadsbyggandet inte alltid motsvarar efterfrågan.

– Det behövs större bredd och variation i bostäder så att människor har råd att bo. Kommunerna pekar själva på att de behöver boenden i olika storlekar och prisklasser. Det som byggs i dag är väldigt likformigt till höga priser. Det gör att många har svårt att hitta en passande bostad, säger Jaana Asp, samhällsplanerare på Länsstyrelsen Blekinge.

Inbromsningen gör också att flyttkedjorna i länet har avstannat. Befolkningen blir äldre och flera vill flytta till tillgänglighetsanpassade boenden som i dag saknas. Många bor därför kvar i sina villor vilket gör att barnfamiljer har svårt att hitta hus till rimliga priser.

– Vi på länsstyrelsen måste kraftsamla med länets aktörer för att säkra en attraktiv bostadsförsörjning och stärka Blekinges utveckling. Vi ska bli tydligare med var man kan bygga för att korta ledtider i byggprocesserna. En het fråga är strandskyddet där vi måste ha en tätare dialog med kommuner, entreprenörer och näringsliv. Tillsammans måste vi bygga hållbart och våga tänka nytt för att säkerställa avlopp och dricksvatten och skydda egendom från höjda havsvattennivåer, säger Ulrica Messing.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss