Om Länsstyrelsen Blekinge

Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Vår ansvariga minister är civilministern.

Nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där både människor, natur och företag mår bra. De beslut vi fattar idag ska hålla även i framtiden.

Det innebär att vi måste samtidigt hantera många olika perspektiv och intressen i samband med våra ärenden och verksamhetsområden. Länsstyrelsen är involverad i många juridiska processer; vi utfärdar föreskrifter, vi yttrar oss över remisser, vi kungör beslut och regleringar, med mera. Du hittar de aktuella frågorna och dokumenten under kungörelse.

Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt. Nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där både människor, natur och företag mår bra.

Våra ledord är respekt, ansvar och kompetens.

Sedan våren 2018 är prinsessan Adrienne Hertiginna av Blekinge.

Myndigheten arbetar inom områden miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Det innebär att vi måste samtidigt hantera många olika perspektiv och intressen i samband med våra ärenden och verksamhetsområden.

Med hållbar utveckling menar vi en utveckling som ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv är långsiktigt hållbar. Nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där både människor, natur och företag mår bra.

Vi är förnärvarande 130 anställda på myndigheten i vitt skilda roller såsom jurister, biologer, arkitekter, agronomer, ingenjörer, informatörer, djurskyddsinspektörer, miljövetare, folkhälsovetare, arkeologer, veterinärer, samhällsvetare, ekonomer, systemtekniker, byggnadsantikvarier, och många fler.

Länsstyrelsen är som tillsynsmyndighet involverad i många juridiska processer; vi utfärdar föreskrifter, vi yttrar oss över remisser, vi kungör beslut och regleringar, med mera. Du hittar de aktuella frågorna och dokumenten under kungörelser och under diarie.

Under press och media -fliken finns våra senaste pressmeddelanden och nyheterna.

 

Landshövdingen är myndighetschef för länsstyrelsen och utses direkt av regeringen.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Sten Nordin

Sten Nordin tillträdde som landshövding i Blekinge län den 1 oktober 2017. Hans förordnande sträcker sig till den 31 januari 2021.

Sten Nordin har tidigare varit borgarråd i Stockholms stad 1994–2006 och riksdagsledamot 2006–2008. Åren 2008–2014 var Sten Nordin finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.


Länsrådet
leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Länsrådet fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Helena Morgonsköld tillträdde som länsråd den 1 januari 2017. Hon har varit chef inom statliga myndigheter i mer än 15 år.

Helena Morgonsköld kommer närmast från Bolagsverket men har även varit chef inom Patent- och Registreringsverket och Försäkringskassan.

 

Helena Morgonsköld

01 juli Möte med ambassadörer, Residenset i Visby

04 juli Länsstyrelsernas seminariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om valet i Visby

06 juli Tankar vid havet på Residenset Karlskrona

10 juli Studiebesök av Sveriges Byggindustrier

17 juli Kungliga Motorbåtsklubbens maritima möte, Karlskrona

19 juli Invigning av Östersjöfestivalen, Karlshamn

3 aug Lunch för Baltic Meeting Point a sustainable cooperation, Residenset

22 aug Invigning Hund SM 2018, Brukshundsklubben, Ronneby

23 aug Besök på Tjärö

24 aug Besök på Roxtec International AB, Karlskrona

25 aug Jubileumsmiddag Brukshundsklubben 100 år, Ronneby

26 aug Prisutdelning SM vinnare, Brukshundsklubben, Ronneby

27 aug Landshövdingarnas sommarmöte, Västerås

28 aug Landshövdingarnas sommarmöte, Västerås

30 aug Konferens om Vattenbristuppdragen, Kalmar

Landshövdingar i kronologisk ordning

Landshövding

Period

Berit Andnor Bylund

2011-2017

Gunvor Engström

2008-2011

Ingegerd Wärnersson

2002-2008

Ulf Lönnqvist

1992-2001

Camilla Odhnoff

1974-1992

Ture Andersson

1961-1973

Erik Von Heland

1952-1961

Bertil Fallenius

1948-1952

Erik Lindeberg

1942-1947

Sven A. Eschelsson Hagströmer

1924-1942

Axel H:son Wachtmeister

1900-1923

Gottard Wachmeister

1892-1900

Nils H.R.B. Horn av Ranzien

1883-1892

Hans H:son Wachtmeister

1867-1883

Enar W. Nordenfelt

1856-1867

Arvid Gustaf Faxe

1848-1856

Arvid Adolf Palander

1847-1848

Johan Otto Nauckhoff

1832-1847

Carl H. Gyllenhaal

1828-1831

Hans Wachmeister

1823-1827

Gustaf A. af Brinkman

1813-1822

Gustaf Adolf Humle

1812-1813

Anders Af Håkansson

1800-1812

Claes Jakob Raab

1789-1800

Salomon von Köhler

1783-1789

Johan von Rajalin

1769-1783

Carl Harald Strömfelt

1752-1769

Lars Dalman

1747-1752

Vilhelm Ludvig Taube av Odenkat

1741-1746

Carl Georg Sjöblad

1733-1740

Johan Palmfelt

1729-1733

Salomon von Otter

1719-1729

Claes Bonde

1713-1719

Göran Adlersten

1706-1713

Bengt Didrik Mörner

1700-1706

Erik Sjöblad

1683-1700

Text

Blekinge är både län och landskap i ett. Länsstyrelsen deltar i samarbeten och samverkan med många olika aktörer i länet. Ibland representerar vi landskapet. Sedan våren 2018 är prinsessan Adrienne Hertiginna av Blekinge.

Modern teknologi i länet

Sedan våren 2018 har Blekinge varit det län som exporterar mest per capita i landet. Vi har flera stora företag i våra fem kommuner och utvecklingen är dynamiskt. T ex en stor del av Volvos personbildar skeppas ut i världen från Olofströms fabriker. Blekinge högskola håller till med spetsutbildningar inom dataskydd och ingenjörsutbildnigar t ex i undervattenteknologi.

Lång historia

Men historiska studier visar att länet har varit bebott i över 11 000 år. Vid utgrävningarna längs den nya sträckningen av E22 hittades spår som leder långt tillbaka till jägarstenåldern. Sju platser undersöktes och lämningarna spänner över minst 11 000 år. På havsbotten i Hanöbukten pågår marinarkeologiska utgrävningar av en 11 000 år gammal stenåldersby. Under ett tjockt lager av gyttja letar man efter spår efter de första människorna som invandrade till Skandinavien.

Blekinge var fram till freden i Roskilde 1658, då Blekinge kom att tillhöra Sverige, ett gränsland ibland danskt och ibland svenskt. T ex Sölvesborg och Ronneby grundades på dansktiden.

 

Residensstaden Karlskrona

Sedan år 1998 finns Örlogsstaden Karlskrona uppförd på Unescos lista över omistliga världsarv. Världsarvet fyller alltså 20 år. Örlog är ett gammalt germanskt och fornnordiskt ord som ursprungligen betydde "edbrytning" eller öde/olycksöde, och som slutligen stannade vid betydelsen krig, framförallt till sjöss.

Landshövdingens residens finns i Karlskrona.

Residenset Karlskrona


Kultur

Blekinge är rikt på kultur och kulturfestivaler. Varje sommar besöker hundratusentals turister länet för att delta i några av de återkommande aktiviteterna, som t ex dessa nedan.

Östersjöfestivalen, eller Karlshamn Baltic Festival som den numera officiellt kallas, föddes i slutet av 1960-talet. Närmare en kvarts miljon besökare invaderar Karlshamns gator och torg under festivaldagarna.

Mörrums Kronlaxfiske ett internationellt känt laxfiske och blir en årlig höjdpunkt för turister från Danmark, Tyskland, Holland men också för vårt eget kungahus. Mörrum har vunnit ekoturismpriser med sin anläggning och satsning.

Sweden Rock är en av Europas största hårdrocksfestival och Sveriges största musikfestival. Festivalen hålls 6-9 juni i det lilla samhället Norje utanför Sölvesborg. 30 000 besökare förväntas i år för att lyssna på bl a Iron Maden, Judas Priest och Ozzy Osborne i den lilla kustbyn.


Under Napoleonkriget 1810-1812 kunde den engelska flottan inte längre använda Sveriges större hamnar som Göteborg och Karlskrona som baser för sina operationer i Östersjön. Men Hanö blev en viktig bas. Än idag hälsar brittiska flottan Hanö med flagghälsning, när de passerar. Hanö blir naturreservat den 10 juni 2018.

Länssatistik

Antal invånare i länet och kommunerna 31 december 2017
Blekinge - 159 371

Karlshamns kommun - 32 200

Karlskrona kommun - 66 666

Olofströms kommun - 13 482

Ronneby kommun - 29 568

Landarealen är 2 946 kvadratkilometer.
Från söder till norr är det cirka 4 mil och från öst till väst 11 mil.

Blekinge har cirka 950 sjöar, 12 åar och 800 öar.

Svan

 

Se filmen Blekinge från ovan eller ta en titt på de två presentationerna under kartan för mer information av länet.

Karta över Blekinge län

Kontakt