Jobba hos oss

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.

Vi gör nytta i samhället

Vi har regeringens uppdrag att stärka och utveckla hela Västmanland. Genom vårt breda ansvarsområde och vår expertis och sakkunskap jobbar vi för länets bästa samtidigt som vi strävar efter att nå de globala målen i Agenda 2030. Vi har ett helhetsperspektiv och arbetar med områden som energi och klimat, beredskap, social hållbarhet, hotade arter, miljö och vatten. Hos oss får du chansen att bidra i avgörande frågor för vår framtid.

En hållbar arbetsplats

För oss är det viktigt att du som medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och kunna förena arbete och privatliv. Att hitta en balans i livet helt enkelt. Därför erbjuder vi distansarbetsavtal, flexibla arbetstider och bra förmåner när det gäller semester, familj, hälsa och sjukvård. Vi ser också kompetensutveckling, friskvård, medarbetarskap och ett nära ledarskap som självklara ingredienser i en hållbar arbetsmiljö. Genom bredden som finns i vår verksamhet har du också möjlighet till ett kontinuerligt och livslångt lärande.

Vi tar ansvar som arbetsgivare

Vi erbjuder dig:

 • Flexibla arbetstider.
 • Kontor på gångavstånd från centralstationen.
 • Möjlighet att arbeta upp till 49 procent av arbetstiden på annan plats än kontoret.
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på din ålder.
 • Möjlighet att löneväxla för att till exempel få fler semesterdagar och en ökad pensionsavsättning.
 • Några lediga halvdagar per år i samband med röda dagar.
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid.
 • Friskvårdsbidrag på totalt 2 000 kronor per år.
 • Föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut.
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år.
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel.
 • Medarbetardagar med föreläsningar och friskvårdsaktiviteter tillsammans med dina kollegor.

"Det bästa med att jobba här är att..."

Hur ser en vanlig dag ut här på Länsstyrelsen i Västmanlands län? Och vad tycker våra medarbetare om sitt jobb? Här får du möta några av dem!

Foto av Krasia Kass Georgos framför Länsstyrelsehuset

Krasia Kass Georgos, GIS-samordnare

Här delar Krasia Kass Georgos, GIS*-samordnare, med sig av sin bild av hur Länsstyrelsen i Västmanlands län är som arbetsplats.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Min huvuduppgift är att vara GIS-samordnare. Jag jobbar med att förvalta och hantera de geodata som Länsstyrelsen har och är ansvarig för både den interna och externa geodatakatalogen. Jag förvaltar vårt WebbGIS – både det interna och det externa. Jag lägger till nya GIS-lager beroende på vad handläggarna har för behov – både regionala och nationella GIS-lager.

Som GIS-samordnare håller jag ihop det GIS-arbete som utförs på olika avdelningar på Länsstyrelsen. Jag ser till att användarna har de licenser och utbildningar de behöver. Jag är också vara kontaktperson mellan nationella GIS-grupper och lokal nivå.

Vad har du för bakgrund?

Jag kommer från Syrien och har bott här i elva år. Jag har min examen från Syrien. Jag är först utbildad till lantmäteriingenjör och sedan fortsatte jag att utbilda mig till civilingenjör inom bygg och teknik. Om man läste till ingenjör i Syrien, hade bra betyg och intyg - då fick man gå vidare och utbilda sig till civilingenjör inom bygg och teknik - som en påbyggnadsutbildning. Så systemet såg lite annorlunda ut där än i Sverige.

Jag började min karriär i Västerås stad där jag jobbade som lantmäteriingenjör i fem år. Jag jobbade med GIS och med mätningar ute, med att ta fram kartunderlag för bygglov och så vidare. Efter det sökte jag mig vidare till Enköpings kommun där jag jobbade som byggnadsinspektör och lite med bygglovsfrågor. Och 2018 hamnade jag på Länsstyrelsen.

Min första arbetsuppgift på Länsstyrelsen var som handläggare för bostadsstöd. Jag jobbade lite med detaljplaner och sedan var jag tillförordnad funktionsledare för plan- och boendefunktionen. I oktober 2022 började jag jobba halvtid som GIS-samordnare och nu är det 100 procent som GIS-samordnare.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på Länsstyrelsen Västmanland?

Det beror på om jag är hemma eller på kontoret. Det är så skönt med den här flexibiliteten man har på Länsstyrelsen tycker jag, men jag brukar alltid starta min dag med att kolla mejlen lite snabbt, planera lite och gå igenom min kalender. Jag brukar ha ganska många möten med tanke på att jag är kontaktperson mellan myndigheten och de nationella GIS-grupperna. Sedan brukar jag också ha en del eget arbete.

Jag gillar när dagarna ser olika ut. Jag vill gärna planera så att jag har både möten och eget arbete under dagen. Mötena är både fysiska och digitala. Jag kan styra mina arbetsdagar ganska mycket själv, men vissa dagar när jag har fått mycket information som behöver hanteras från de nationella grupperna, då kan jag inte styra mina dagar. Då behöver jag planera om och prioritera.

Vad tycker du är det bästa med att jobba på Länsstyrelsen?

Först och främst tycker jag arbetskamraterna, trots att de kommer och går. De har lyckats välja så fina personer, så trevliga kollegor på det här stället. Och sen att man får utvecklas. Jag berättade att mitt intresse var GIS och så fick jag den här chansen på Länsstyrelsen.

Det är också väldigt varierande arbetsuppgifter. Jag gillar att utveckla mig själv och jag gillar inte att sitta stilla. Det har inte kommit någon dag hittills där jag kände att det är tråkigt på Länsstyrelsen. Det händer mycket hela tiden och den variationen gillar jag - den passar mig och min personlighet. Och sen finns det så många olika kompetenser på Länsstyrelsen! När man sitter i fikarummet och pratar med folk, då hör man vilka duktiga arbetskamrater vi har på Länsstyrelsen och det gillar jag också.

*GIS=geografiska informationssystem

Foto av Mårten Berglind framför ett grönt träd

Mårten Berglind, chef för enheten för naturskydd och förvaltning

Här delar Mårten Berglind, chef för enheten för naturskydd och förvaltning, med sig av sin bild av hur Länsstyrelsen i Västmanlands län är som arbetsplats.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag är ny som chef för en enhet med 15 medarbetare sedan augusti. Tidigare var jag funktionsledare för samma grupp under sex år. Den stora skillnaden mellan att vara chef och funktionsledare är att jag nu har personalansvar för gruppen och jobbar med ledarskapet på heltid vilket jag tycker är positivt.

Mitt gäng bildar och förvaltar naturreservat i Västmanland. Vi jobbar också med vissa skyddsvärda arter som omfattas av särskilda åtgärdsprogram. Vi driver ett EU-projekt – Life2Taiga - som framför allt fokuserar på skogsvårdsbränning. Vi jobbar med miljöövervakning på land, med grön infrastruktur, friluftsfrågor och skogsprogram.

Du är ny som chef på Länsstyrelsen – hur ser det ut med chefsutbildning?

Eftersom vi har gjort en omorganisation nyligen så är vi ganska många nya chefer. Därför har vår HR-avdelning tillsammans med många andra sett till att ordna ett ordentligt utbildningspaket för oss som är nya chefer. De jobbar med att kompetensutveckla de nya cheferna, vilket är jättepositivt.

Vad har du för bakgrund?

Jag tog min magisterexamen från naturresursprogrammet på SLU i Uppsala med inriktning mot bevarandebiologi och skoglig naturvård 2004. Som nybakad biolog började jag sedan jobba på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Där jobbade jag i knappt två år innan jag började här 2006.

Men åren går, jag har alltid trivts bra här, men man funderar ändå på hur det är utanför Länsstyrelsens värld. Jag var sugen på att se något annat och sökte jobb på en kommun. Kommunen var en bra arbetsgivare, men jag insåg ganska snabbt att även om kommunen var bra så föredrar jag Länsstyrelsen som arbetsgivare och arbetsplats. Efter sju-åtta månader på kommunen, när enhetschefstjänsten dök upp, sökte jag mig därför tillbaka till Länsstyrelsen.

Jag är ju västmanlänning i grunden, uppvuxen här i Västerås. Det är kul att jobba med naturvårdsfrågor på hemmaplan, röra sig i sitt hemlän och att verka i samma geografiska område under en längre tid. Man lär känna både Västmanlands natur, många människor och många organisationer.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på Länsstyrelsen Västmanland?

Arbetsdagarna ser väldigt olika ut, men mycket i min tjänst som chef handlar om olika typer av möten. Framför allt internt med arbetsgrupper eller enskilda medarbetare, men också med externa aktörer, såväl andra myndigheter som företagare och enskilda. Jag ansvarar för en enhet där medarbetarna jobbar väldigt varierat, både med innejobb och utejobb, men sedan jag blev chef har jag inte hunnit vara ute så mycket i fält. Det blir förhoppningsvis mer av det framöver.

Vad tycker du är det bästa med att jobba här?

Att man har många engagerade, trevliga och kunniga kollegor. Länsstyrelsen är en bra arbetsgivare. Om det är någonstans man har en bra möjlighet att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv så är det på Länsstyrelsen. Man ska ta ut sin semester, man uppmuntras att vara föräldraledig, vi har bra möjlighet till flextid, våra arbetsuppgifter passar bra att driva på det sättet. Något som också är positivt är att man ofta får ta ett stort eget ansvar för sina arbetsuppgifter och det kan vara väldigt utvecklande. Det har jag alltid uppskattat med att jobba här.

En kvinna i svart blus med vita prickar tittar in i kameran och ler.

Sara Adamsson, arkivarie

Här delar Sara Adamsson, arkivarie, med sig av sin bild av hur Länsstyrelsen i Västmanlands län är som arbetsplats.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag har många olika arbetsuppgifter, som till exempel att se till att myndighetens handlingar, både de digitala och analoga blir omhändertagna på rätt sätt. Att det som ska sparas sparas, det som ska gallras gallras och att handlingarna är i tryggt och säkert förvar hos oss. Och att man hittar det man ska när man behöver det.

Jag hjälper till med utlämnanden av handlingar både internt och framför allt externt. Jag hjälper också diariet med posten och mejlen.

Vad har du för bakgrund?

Jag har pluggat kulturgeografi på Örebro universitet och sedan har jag även pluggat arkiv- och informationsvetenskap. Jag började som registrator här på Länsstyrelsen i samband med skogsbranden 2014. Det var en tillfällig anställning på tre månader på Naturvårdsavdelningen. Därefter hamnade jag på diariet och sedan fick jag möjlighet att studera till arkivarie samtidigt som jag jobbade.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på Länsstyrelsen Västmanland?

Dagarna varierar! Då vi bara har en arkivarie på Länsstyrelsen brukar jag få vara rådgivare till kollegor i huset i diverse arkivfrågor. Dagarna består också en hel del av utlämnanden av handlingar och letande i arkivet. Vissa dagar har jag hand om Länsstyrelsens offentliga e-post. Jag bevakar den och registrerar allt som kommer in och kollar våra e-tjänster om det har kommit in några överklaganden.

Det som är roligt med arkivet är att vi har haft i princip allt hos oss på Länsstyrelsen en gång i tiden. Om man får en fråga så kan man aldrig svara nej direkt, för vi kan ha haft den hos oss även om vi inte har ansvar för den nu. Vi hade till exempel länspolismästaren hos oss och körkortshanteringen. Det är spännande, för Länsstyrelsen är en verksamhet som har förändrats. Det har försvunnit och tillkommit delar.

Förr var det mer papper, men nu är det istället mer och mer digital arkivering. Det handlar om arkivvård på ett annat sätt. De digitala handlingarna är fortfarande lika värdefulla som pappershandlingarna.

Vad tycker du är det bästa med att jobba här?

Att det är så mycket spännande människor som jobbar här. Det är så mycket blandade kompetenser och många ”nördar” - på ett bra sätt. Jag gillar det och att det är så varierande och att man har ganska stort utrymme att utvecklas. Jag gör ju inte samma sak som jag gjorde när jag började här, utan har fått flera ansvarsområden. Jag har fått jobba lite nationellt och jag har suttit i kontrollgruppen i två val också. Det står aldrig still. Man står aldrig och trampar på samma ställe.

En man med blå skjorta och grå kavaj tittar in i kameran och ler.

Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet

Här delar Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet, med sig av sin bild av hur Länsstyrelsen i Västmanlands län är som arbetsplats.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag jobbar med tre politikområden: jämställdhet, mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Länsstyrelsens uppdrag är att vi ska genomföra regeringens politik på regional nivå. Bland annat ska de jämställdhetspolitiska målen få genomslag i länet. Vi ska med andra ord göra hela Västmanland mer jämställt. När det gäller mänskliga rättigheter ska vi se till att invånarna i länet får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Så det är verkligen gigantiskt stora uppdrag!

I praktiken handlar det mycket om att samverka med länets aktörer som myndigheter, företag och civilsamhälle. Att bygga deras kapacitet och att höja deras kunskap genom till exempel utbildningsinsatser. Jag jobbar också väldigt ofta med att ge dem konkret stöd. Kan vi få länets stora aktörer att arbeta med jämställdhet och mångfald då kommer vi att närma oss de jämställdhetspolitiska målen.

Vi tar också bland annat fram regelbundna lägesbilder för att se var befinner vi oss just nu kring de tre politikområdena. Det är viktigt för att vi ska kunna mäta hur utvecklingen i länet går.

Jag jobbar också som nationell samordnare för landets alla 21 länsstyrelser kring jämställdhetsfrågan. Och sist, men inte minst, har jag i uppdrag att jobba med dessa frågor internt där målet är att vi ska jämställdhetsintegrera Länsstyrelsens egen verksamhet.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en lärarexamen som grund. När jag jobbade på en skola i Falun var det en kommundoktorand där som hade utvecklat ett utbildningskoncept där alla lärare skulle ”få på sig jämställdhetsglasögon”. Det var egentligen där min jämställdhetsresa började och jag började plugga genusvetenskap, gick en handledarutbildning och coachade lärarkollegor. Min första heltidstjänst inom jämställdhet var på Länsstyrelsen i Örebro. Efter det gick jag till Mälardalens högskola (nu universitet) för att jobba med deras jämställdhetsintegrering. Sen blev jag headhuntad till Sveriges kommuner och regioner där jag utbildade chefer och politiker. Därefter startade jag ett eget utbildningsföretag och arbetade heltid med det i 5-6 år. Efter det valde jag att återvända till länsstyrelsevärlden – men då hit till Västmanland.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på Länsstyrelsen Västmanland?

Det blir mycket att jag sitter vid datorn och svarar på mejl och har möten med olika samverkanspartners. Sen försöker jag vara ute så mycket jag kan och samverka, nätverka och utbilda.

Vad tycker du är det bästa med att jobba här?

Det är att det här jobbet ger mig möjlighet att få påverka både individer och strukturer. Ibland kan jag märka att polletten trillat ner hos någon annan. Att jag har påverkat en annan människas sätt att tänka och kanske till och med fått till en beteendeförändring. Det har hänt några gånger. Det är höjdpunkten.

Det här är första gången i mitt yrkesliv som jag känner att jag har ett helt team runt mig som jobbar med sociala hållbarhetsfrågor. Vi kan byta erfarenheter, ge varandra feedback och verkligen ha en teamkänsla. Det är inte många andra arbetsplatser i länet som erbjuder det kring just jämställdhetsfrågor. Det stärker min drivkraft – att vi är flera som arbetar mot samma mål.

Som anställd kan du bli krigsplacerad på Länsstyrelsen – vad innebär det?

I Sverige gäller totalförsvarsplikt, vilket innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra.

Länsledningen har beslutat att alla tillsvidareanställda medarbetare på Länsstyrelsen i Västmanlands län ska krigsplaceras på myndigheten.

Att bli krigsplacerad kan kännas främmande, men det innebär egentligen en trygghet för dig eftersom du ska fortsätta att gå till ditt jobb på Länsstyrelsen om regeringen beslutar om höjd beredskap*. Krigsplaceringen på Länsstyrelsen gör att du redan i förväg vet vad du ska göra och vart du ska ta vägen vid höjd beredskap.

*Regeringen kan besluta om höjd beredskap vid till exempel krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet.

Kontakt

Pontus Cronberg

HR-utvecklare/rekryterare

Telefon: 010-224 90 07

Paul Fogelberg

Stabsenhetschef HR

Telefon: 010-224 94 31

Maria Andersson

HR-utvecklare

Telefon: 010-224 94 68

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss