Sätuna utmark

Sätuna utmark ligger på Nordbillingens diabasplatå och är en barrblandskog på frisk – fuktig mark. Här finns också lövinslag, hällmarker, våtmarker och sumpskogar.

Många gamla granar och tallar uppemot 200 år gamla finns i reservatet. Det finns gott om död ved i Sätuna utmark.

Skogen är utmark till Sätuna församling som ligger söder om Hornborgasjön. Den ligger långt ifrån byn och består av smala samfällda skiften, med flera ägare till varje skifte. Det har bidragit till att skogen varit svårbrukad och lämnats orörd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sätuna utmark, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur
  • cykla eller rida
  • framföra motordrivet fordon. Föreskriften utgör inte hinder att transportera ut älgar i samband med älgjakt. För transporten får endast användas fordon med lågt marktryck exempelvis banddriven älgdragare för att minska risken för skador på vegetation och mark (till exempel spårbildning)
  • anordna läger, idrottstävling eller liknande som omfattar fler än 50 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2006
Areal: 51 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Hitta hit

Sätuna utmark ligger centralt på Nordbillingens platå, cirka 7 kilometer nordväst om Skövde. Reservatet kan nås från parkeringen till Blängsmossens naturreservat.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss