Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Safjället

Foto: Kaisa Malmqvist

Området utgörs av en bergsplatå i Mölndal omgiven av stadsbebyggelse. Här växer en blandskog med mest tall, gran och björk.

Berget utgör ett markant inslag i stadsbilden, särskilt med sina branter i sydväst mot Toltorpsdalen. Genom plantering och spontan igenväxning av tidigare hedmark har området fått sitt nuvarande utseende. Reservatet har stort värde som friluftsområde för närboende och här finns många stigar och leder att välja på.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Safjällets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld på annan plats än den som anvisats av naturvårdsförvaltaren
  • medföra hund som inte är kopplad
  • framföra motorfordon, vartill även räknas moped, i reservatet
  • skada kulturhistoriska lämningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1991
Areal: Cirka 88 hektar
Naturvårdsförvaltare: Mölndals kommun
Kommun: Mölndal

Safjället är ett kommunalt naturreservat

Hitta hit

Safjället ligger i direkt anslutning till Toltorpsdalen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss