Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ormo

Ormo naturområde i Kungälvs kommun består av en delad bäckravin mellan skogsklädda kullar och öppen hagmark. Här finns på en tämligen liten yta flera olika markslag som ger området en omväxlande karaktär, ett perfekt utflyktsmål nära Kungälv.

Värdena i Ormo är framförallt knutna till friluftslivet och upplevelsevärdet. Kombinationen av ädellövskog, betesmark, det rinnande vattnet och utsikten över Nordre älv är mycket tilltalande. Ormo ligger i direkt anslutning till det befintliga naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgång och förstärker därmed natur- och upplevelsevärdena i hela den skyddade älvdalen.

Naturvärdena i området är främst knutna till äldre ädellövträd och död ved av ädellöv. Det är ek och bok som dominerar. På sina ställen finns det fina hasselbuketter. Skogen är delvis betad. På våren kan man njuta av blåsippa och vårärt. Bäcken rinner från väster till öster genom en djup bäckravin som i sin nedre del är klädd med örtrik skogsmark. En nordlig gren av bäcken börjar som uträtat dike i väster men övergår i en fin bäckravin med små fall strax innan den går ihop med Ormbäcken. Har man tur kan man få se forsärlan flyga tätt över vattnet. I bäcken leker havsöring. En parkering kommer att anläggas nära Ormo gård och därifrån ska en markerad stig som tar besökare ut i markerna anläggas. Det finns även möjlighet att ta sig in i området via stigsystemet norrifrån. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ormo, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med jordbruk inom naturreservatet eller uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera främmande och/eller invasiva arter
  • medföra okopplad hund i hagar med betande djur. Gäller inte berörd markägare/djurägare/jakträttsinnehavare. I övrigt gäller koppelregler enligt lagen om tillsyn över hundar och katter
  • elda
  • ställa upp husvagn eller husbil
  • samla in mossor, lavar, insekter, svampar samt gräva upp kärlväxter. Att plocka blommor, bär och matsvamp i reservatet är tillåtet
  • skada eller göra åverkan på levande och döda träd och buskar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2018
Areal: cirka 25 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Ormo ligger cirka fem kilometer sydväst om Kungälv utmed Nordre älv. Från de närmsta bostadsområdena i Ytterby och Tega är det endast 0,5-2 kilometer gångavstånd till reservatet vilket innebär att det är ett lättillgängligt strövområde för de närboende. Busshållplats finns vid Ormo gård och vid Tegskiftegatan norr om området. En parkeringsplats kommer att anläggas nära Ormo gård.

Webbplatsen Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss