Offerstenen

Naturreservatet har fått sitt namn efter det flyttblock som finns i östra delen av området, utmed gränsen mellan Falköpings och Skövde kommuner. Enligt traditionen har stenen använts som offerplats. I en spricka i stenen finns en del äldre mynt. Offerstenen klassas av Riksantikvarieämbetet som en så kallad ”Övrig kulturhistorisk lämning”.

Naturreservatet Offerstenen ansluter till det stora naturreservatet Sydbillingens platå sydväst om Skövde. Det förstärker därmed naturvärdena i detta ”vildmarksområde”. Offerstenen domineras av barrblandskog och myrmark, från fuktiga sumpskogar till torra skogsmarker. Skogarna kännetecknas genomgående av att det är magra marker. I södra delen av området finns en del diabasblock och diabasen går också i dagen på några ställen.

Vanliga arter i markvegetationen är blåbär, lingon, odon, tuvull och stjärnstarr. I naturreservatet finns ”rödlistade” arter (riskerar att dö ut) såsom granticka, ullticka och orange taggsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Offerstenen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar
  • inplantera växt- eller djurart
  • framföra motordrivet fordon
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 32,9 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping och Skövde

Hitta hit

Offerstenen ligger på Sydbillingen cirka 3 kilometer nordväst om Häggum och 7 kilometer nordost om Broddetorp. Från vägen mellan Broddetorp och Varnhem leder mindre vägar, via skjutfältet vid Bjärsjö, fram till naturreservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss