Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lerstugesjön

Några trädstammar i förgrunden och bakom dem syns en grönskande våtmark.

I skogarna på gränsen mellan Hjo och Tibro kommuner ligger naturreservatet Lerstugesjön. Det viktigaste syftet med naturreservatet är att långsiktigt förbättra vattenkvaliteten i bäckarna nedströms, där det bland annat finns flodpärlmusslor och öring.

Naturreservatet är i vissa delar relativt svårtillgängligt med lövsumpskog och andra blöta marker. Men genom naturreservatet går också Rankåsleden. Från en hög ås väster om våtmarken Iglasjön får du en fin utsikt från leden. Genom naturreservatet går även en mindre skogsväg som du kan vandra eller cykla på.

Äldre dikningar har medfört att humus och järnockra frigörs till diken och bäckar i området. Det ställer till stora problem för flodpärlmussla, öring och andra arter nedströms eftersom det slammar igen de grus- och sandbottnar som dessa arter är beroende av.

I naturreservatet har därför en omfattande hydrologisk restaurering påbörjats. Gamla diken läggs igen och avverkad granskog ersätts med livgivande lövsumpskogar. Detta är väsentliga åtgärder för att långsiktigt förbättra vattenkvaliteten. Det är reservatets huvuduppgift – att leverera rent vatten till bäckarna längre ner i systemet.

En padda sitter på en annan padda i ett vattendrag.

Men naturreservatet har också en hel del fina egna naturvärden. Sumpskog är en bristvara i vårt moderna skogslandskap. I bäckar och källor finns gullpudra och bäckbräsma. Vi vissa delar av naturreservatet finns det gott om grov asp, vilket många hotade och sällsynta arter är beroende av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Lerstugesjön men tänk på att det inte är tillåtet att

  • Skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar.
  • Framföra motordrivet fordon.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Utplantera växt- eller djurart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2022
Areal: 94 hektar varav 2 hektar vatten
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Hjo och Tibro

Hitta hit

Naturreservatet ligger i på kommungränsen mellan Hjo och Tibro kommuner, cirka 1 km söder om vägen mellan Tibro och Brevik. Du kommer till naturreservatet genom att vandra längs Rankåsleden som går genom området.

Som besökare får du gärna välja att cykla till naturreservatet på den mindre skogsväg som går mellan Lagåsen och Björsjön.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss