Kleva klintar

Kleva klintar har en natur som delvis påminner om Ölands alvar. Området ligger på gränsen mellan urbergsområdet i väster och kambrosilurområdet i öster. Det senare består av sandsten, alunskiffer, kalksten och lerskiffer.

Väster om landsvägen ligger en gräshed med insprängda hällar av kal kalksten och vittrat kalkgrus. Nedanför gräsheden börjar den terrassformiga kalkstenskleven. Här och var skjuter kalkstenslager ut till hyllor. Där hittar du kalkälskande ormbunkar som svartbräken, stenbräken och murruta. Där finns också fjällgröe.

Linnés västgötaresa

Under sin västgötaresa 1746 skrev Linné om Vilske-Kleva:" ... Klefwa hed med sit slättafålt och många blomster stod denna årstiden så täck och ljuflig, att han öfwergick all den sommarens prakt och fägring, wi härtils någonsin sedt, ja de woro så härliga, at min penna är alt för swag at afskildra dem. Sannerligen ingen främling skulle sig någonsin föreställa sådan härlighet i Wästgötha land, som detta ej sjelf set. "

Kleva hed omfattade på den tiden ett blomsterrikt ängsområde mellan Mösseberg och Gökhem - Vilske-Kleva. I detta område ingick dagens Kleva klintar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kleva klintars naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • ta bort eller på annat sätt skada växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1956
Areal: 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Hitta hit

Kleva klintar ligger väster om Falköping, öster om Vilske-Kleva. Du kommer dit genom att ta norrut från väg 47, som går mellan Falköping och Grästorp.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss