Getaryggen

Getaryggen är en ås som ligger väster om Hentorps bebyggelse och vid foten av Billingssluttningen.

Gullviva. Foto: Erik Landgren

Gullviva. Foto: Erik Landgren

Åsryggen är 10–15 meter hög och är bevuxen med tät ädellövskog. Ek och ask dominerar, men alm, fågelbär, lind och lönn finns också. Under våren och försommaren blommar blåsippa, lungört, vårärt och gullviva. Ovanligare arter är till exempel tandrot och vätteros.

Foto: Skövde kommun

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Getaryggen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada eller ta bort träd, buskar eller andra växter eller att plocka blommor
  • medvetet störa djurlivet, till exempel klättra i boträd
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld
  • anordna tävlingar
  • på störande sätt använda radio, musikinstrument, högtalare med mera
  • använda motordrivet fordon

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1989
Areal: cirka 19 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss