Gunnebo

Gunnebo slott

Gunnebo slott med tillhörande omgivningar i Mölndals kommun blev länets första kulturreservat 2003. Anläggningen med slott, övriga byggnader, park och trädgård byggdes i slutet av 1700-talet och var då ett av landets mest magnifika och moderna sommarnöjen.

Gunnebo är en välbevarad högreståndsmiljö där slottet och trädgården har behållit karaktären sedan 1700-talets slut. Hela anläggningen ritades och planerades av Carl Wilhelm Carlberg som då var stadsarkitekt i Göteborg. Gunnebo slott ses idag som ett av Sveriges främsta exempel på nyklassicistisk byggnadskonst.

De omgivande ägorna präglas framförallt av 1800-talets jord- och skogsbruk och ägarnas estetiska ambitioner. Landskapet är ett mycket bra exempel på den typ av landskap som utvecklats kring slotts- och säterimiljöer i Göteborgs närhet.

Naturmiljön är rik med mycket vidsträckta lövskogar och öppna kulturmarker som är karaktäristiska drag för Göteborgstraktens ”slottsmiljöer”. I området förekommer 25 arter som är upptagna på Naturvårdsverkets listor över hotade arter.

Stora resurser har satsats på att återskapa den ursprungliga miljön med byggnader, park och trädgårdsanläggningar.

Gunnebo slott har idag en omfattande publik verksamhet och uppskattar antalet besökare till cirka 500 000 per år.

Se några fotomiljöer från Gunnebo i en film.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Servering
  • Tillgänglighet
  • Toalett

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: cirka 100 hektar
Karaktär: Slotts- och parkmiljö
Kommun: Mölndal
Reservatsförvaltare: Mölndals stad