Nulägesbeskrivning över Svartåns vattensystem

Det här är en nulägesbeskrivning som tagits fram inom regional samverkan inför omprövning av vattenkraften i Svartåns prövningsgrupp. Nulägesbeskrivningen är en sammanställning av befintligt kunskapsunderlag för Svartåns avrinningsområde till och med september 2023. Den aktuella nulägesbeskrivningen syftar till att vara ett informationsunderlag som beskriver vilka intressen och värden som finns idag inom prövningsgruppen.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Fiske
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=238&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss