Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Elfiskeundersökningar i Västmanlands län 2021-2022

I Västmanlands län har fiskbestånden under lång tid utsatts för en mängd olika typer av mänsklig påverkan. Det kan exempelvis handla om påverkan från vattenreglering, vandringshinder, försurning och övergödning. Elfiske i rinnande vatten är en skonsam inventeringsmetod som ger kunskap om hur fiskfaunan mår. Många vattendrag i länet har elfiskats tidigare, men det finns vattendrag där information om fisk saknas helt. Denna rapport omfattar elfisken under 2021–2022 i Hedströmmens, Svartåns och Sagåns avrinningsområden. Inför kommande prövningar i samband med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften finns behov av fördjupad kunskap om fiskbestånden i dessa områden.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=192&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss