Biotopkartering av vattendrag 2021. Påverkansbedömning och statusklassning av sju vattenförekomster i Hedströmmens, Svartåns och Sagåns avrinningsområden

Inför kommande prövningar i samband med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) finns ett behov av fördjupad kunskap om tillståndet i länets vattendrag. För att svara mot en del av det behovet har biotopkartering genomförts i sju utvalda vattenförekomster. Karteringen har gjorts enligt den nya biotopkarteringsmetoden och är tänkt att användas både som underlag till arbetet med miljöanpassningen av vattenkraften och till statusklassning inom vattenförvaltningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=44&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss