Föräldrastöd till tonårsföräldrar

Länsstyrelserna har från Socialdepertementet fått i uppdrag att åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren. Viktiga utgångspunkter ska vara det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter. För att kunna planera lämpliga insatser inom uppdraget 2015-2017 behövs ett kunskapsunderlag som redogör för läget i Västmanlands län. Denna kartläggning kommer att utgöra underlag för planeringen av det kommande arbetet inom uppdraget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Människa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_25&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss