Bottenfauna i Västmanlands län 2014

Den här rapporten redovisar ekologisk status, försurning och naturvärde hos bottenfauna i nio vattendrag i Västmanlands län 2014. Syftet med provtagningen är att få underlag för statusbedömning, se om kalkning haft önskvärd effekt på bottenfaunan samt att följa bottenfaunans utveckling i värdefulla vattendrag. Resultatet visar på hög status vid en lokal, god vid fyra lokaler, måttlig vid två lokaler samt otillfredsställande vid två lokaler. Sex lokaler bedöms ha högt naturvärde. Tre lokaler bedöms ha medel eller lågt naturvärde. Avsaknad av riktigt försurningskänsliga arter vid fyra lokaler indikerar att kalkningen i dessa vattendrag behöver fortsätta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_24&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss