Barnuppdraget. Tillsyn av den sociala barn- och ungdomsvården i Västmanlands län

Länsstyrelserna i landet har under 2006 och 2007 haft ett uppdrag från Regeringen att förstärka tillsynen inom stora delar av den sociala barn- och ungdomsvården, det s.k. barnuppdraget. Uppdraget har nu slutförts och har återrapporterats i mars 2008 till Regeringen i en gemensam nationell rapport. I Västmanlands län har barnuppdraget inneburit en genomlysning av socialtjänstens arbete med barn och unga. Det som har granskats är anmälningar om missförhållanden som rör barn, utredningar av barn samt insatser till barn i öppenvård, familjehem och behandlingshem (HVB). Det som också ingått i uppdraget har varit att påverka kommunerna att aktivt planera så att det finns resurser för barn och unga till vård, omsorg och den tillsyn de behöver.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Människa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_09&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss