Arbetsplatsförlagda moment i yrkesutbildningen. En undersökning i Västmanland 2004

Denna rapport syftar till att beskriva arbetsplatsförlagda moment i yrkesutbildningen i Västmanlands län, och i vad mån praktiken kan utökas. De yrkesutbildningar som beskrivs i rapporten är gymnasieutbildning, kvalificerad yrkesutbildning (KY), arbetsmarknadsutbildning, kommunal vuxenutbildning, folkhögskoleutbildning samt kompletterande utbildning. • Undersökningen visar att både utbildare och näringsliv anser att samarbetet mellan skolor och företag är viktigt. • Däremot har flertalet av de tillfrågade utbildarna inga planer på att utöka arbetsplatsförlagda moment i utbildningen. • Inte heller merparten av företagen anser sig kunna ta emot fler elever eller förlänga praktikperioden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Kunskap
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_12&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss