Inventering av förorenade områden kring sulfidmalmsgruvor

Länsstyrelsen i Västmanlands län inventerar sedan 1997 förorenade områden med bidrag och stöd från Naturvårdsverket. Arbetet sker i nära samarbete med länets kommuner. Föreliggande rapport redogör för inventering av förorenade områden kopplade till sulfidmalmsgruvor. Syftet har varit att göra en riskbedömning och en riskklassning av dessa i länet. Projektet har omfattat inventeringar med riskklassning enligt MIFO-modellens (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) fas 1 av nedlagda verksamheter. Riskklassningen har baserats på de uppgifter som framkommit vid arkivsökning, intervjuer samt platsbesök. Ytnära jordprover har analyserats med avseende på metaller med en XRF (Röntgenfluorescensdetektor). Dessa resultat har varit ett stöd vid riskklassningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_17&context=23

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss