Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 maj 2024 klocka 09.00 - 15.30

Samverkansträff förorenade områden

Norbergsån.

Norbergsån. Fotograf: Marianne Ångström

Välkomna på samverkansträff inom förorenade områden i Norberg. Vi bjuder på en dag med senaste nytt från Länsstyrelsen och andra myndigheter, diskussionforum för inlämnade frågor och avslutar dagen med studiebesök på Bålsjöverkets silvergruva, Thorshammars verkstad och Klackberg.

Program

Länsstyrelsen i Västmanland bjuder tillsammans med Västmanland-Dalarna miljö-och byggförvaltning in till samverkansträff i Norbergs kommun den 22 maj 2024. Syftet med träffen är att delge aktuell information och möjliggöra möten för dig som arbetar med förorenade områden. Efter lunch på värdshuset Engelbrekt (alla betalar för sig) promenerar vi tillbaka till bilarna för studiebesök på Bålsjöverkets Silvergruva och till Thorshammar verkstad. Som avslutning på dagen eftermiddagsfikar vi vid vårt sista förorenade område Klackberg.

Information om studiebesöken

Bålsjöverkets Silvergruva

Främst metallföroreningar och värst är bly, arsenik och koppar som påvisats över akuttoxiska halter och farligt avfall. Området ligger på tredje plats på LSTs priolista 2023. Norberg kommun har nu tagit på sig huvudmannaskapet och planerar gå vidare med riskvärdering och för att komma fram till vilka åtgärder som är lämpliga.

Thorshammarsverkstad

Thorshammars verkstad är en mekanisk verkstad från 1887 där man har tillverkat föremål i tenn, koppar och mässing och verksamheten upphörde år 1983. Byggnaden är sedan 2004 ett byggnadsminne. Objektet ligger på femte plats på LSTs priolista 2023. Kommunen har precis genomfört en bidragsfinansierad huvudstudie i flera olika steg och ska framöver gå in i åtgärdsfas. Där är tanken att föroreningar både inomhus och utomhus ska åtgärdas. De främsta föroreningarna på platsen är koppar, arsenik, bly och zink.

Klackberg

Klackbergs gruvfält är ett av många spännande industrihistoriska besöksmål i Bergslagen. Redan år 1303 omnämns Klackberg som Järnberget eller ”Mons Ferri”, och sedan dess har järnmalm såväl som kalk brutits i stor omfattning här. Gruvbyggnaderna i området restes runt sekelskiftet 1900, och vissa har helt unika konstruktioner. Gruvbrytningen pågick i gruvor under jord fram till 1967. Flertalet objekt där de flesta enbart är identifierade men som även kan innehålla PFAS.

Målgrupp

Samverkansträffen vänder sig till dig som jobbar med tillsyn av förorenade områden inom Västmanlands län.

Praktiskt att tänka på:

  • Lämplig kläder för studiebesöken är skyddsskor och fältkläder. Vi kommer att gå i förorenade massor (sten, sand).
  • Om man inte har tillgång till bil hör av er snarast då det krävs för att komma till objekten.

9.00–09.30 Drop in fika

09:30-12:00 Presentation av senaste nytt från Länstyrelsen, Mifo 2 objekt, sediment,PFAS diskussionpunkter m.m

12:00-13:00 Lunch värdshuset Engelbrekt ( alla betalar för sig)

13:00 - 15:00 Studiebesök på Bålsjöverkets Silvergruva och Thorshammars verkstad med fika vid Klackberg.

Var:
Teaterbiografen, Järnvägsgatan 53, Norberg. Parkering finns vid byggnadens baksida
Kostnad:
Ingen avgift
Sista anmälningsdag:
10 maj 2024

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 maj klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss