Statlig närvaro och service 2024 i Västernorrlands län

Länsstyrelsen Västernorrland arbetar för att främja en hållbar utveckling i länet och bedriver en mångsidig verksamhet som spänner över i stort sett alla samhällsområden. Vår vision är att vara en samlande kraft för ett hållbart samhälle. Med detta menar vi ett samhälle med en positiv utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. I regleringsbrevet för länsstyrelserna 2024 formuleras uppdraget 3B1 om statlig närvaro och service: ”Länsstyrelserna ska redovisa den statliga närvaron och statliga servicen i länen. Befintlig statistik ska användas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet).” Det är generellt sett små förändringar i den statliga närvaron och i antalet sysselsatta i sektorn, i Västernorrlands län över tid.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=174&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss