Myrfågelinventering 2023

Röjtjärnsmyran och Spångmyran är två myrar i Västernorrlands län som utgör en av länets största och mest värdefulla områden med skogsmyrmosaik. 2006 blev området utpekat som ett Natura2000-område med en bevarandeplan för sina speciella myr- och skogsmiljöer och dess stora ornitologiska värden. I början av 1800-talet sänktes vattennivån i områdets sjöar genom dikning för att skapa mer slåttermark. För att återskapa den ursprungliga vattennivån beslutade Länsstyrelsen Västernorrland att genomföra en restaurering inom ramen för Våtmarkssatsningen 2018. För att kunna bedöma hur fågelfaunan påverkades av denna åtgärd inventerades därför en avgränsad del av Natura2000-området 2017 innan åtgärderna utförts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=144&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss