Ett jämställt Västernorrland En länsstrategi för jämställdhet 2024-2027

Länsstyrelsen ska, i enlighet med uppdrag från regeringen, ta fram länsstrategier för 2024–2027 i syfte att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Syftet med strategin Ett jämställt Västernorrland är att ge en riktning för utvecklingsarbetet med jämställdhet i länet. Den visar på hur länets aktörer, enskilt och tillsammans kan bidra till utvecklingen av de nationella jämställdhetspolitiska målen utifrån våra specifika förutsättningar i Västernorrland. Strategin ska vara ett stöd och bidra till samarbete, lärande och praktiskt arbete inom jämställdhetsområdet. Strategin tar avstamp i grundläggande frågor för ett hållbart samhälle såsom demokrati, folkhälsa och mänskliga rättigheter, vilka är en förutsättning för jämställdhetsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=153&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss