Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vedinsekter och andra skogliga naturvärden i Mjällådalens naturreservat

En inventering av vedlevande insekter i Mjällådalens naturreservat sommaren 2022 kunde påvisa 32 rödlistade insektsarter, varav flera är nationellt hotade. Den sydvästra delen av området är än idag tydligt brandpräglad och där den senaste branden skedde i första halvan av 1800-talet. Detta område ligger idag delvis utanför reservatsgränsen, och bör införlivas i reservatet på grund av sina höga skogliga naturvärden. En handfull bestånd på sandmark i den södra halvan av reservatet lämpar sig väl för naturvårdsbränning. I anslutning till tidigare och ännu hävdade markerna bör lövträd gynnas särskilt. I området finns flera plantagebestånd med gran på före detta åkermark. En utveckling mot mer naturliga förhållanden bör gärna påskyndas i dessa genom att ringbarka eller fälla gran.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=96&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss