Förändring i förekomst av långskägg i Skuleskogens nationalpark mellan 1984 och 2021

Långskägg är världens längsta lav och är rödlistad som sårbar och fridlyst. Laven är en viktig indikator på biologisk mångfald i skogar. Under 1984–1985 genomförde Umeå universitet en detaljerad linjeinventering av långskägg i hela Skuleskogens nationalpark, belägen i Västernorrlands kustland. I rapporten redovisas resultaten från en återinventering 2021 i den norra halvan av nationalparken. Undersökningen har finansierats av Länsstyrelsen Västernorrland medan sammanställning av data och rapporten har gjorts av Umeå universitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=138&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss