Avfallsbrottslighet i Västernorrlands län

Illegal avfallshantering är ett växande problem, som kan få stora konsekvenser för miljön och för människors hälsa samt stora kostnader för samhället. För att stärka arbetet mot brottslighet inom avfallsområdet har länsstyrelserna fått i uppdrag att redovisa myndigheternas arbete mot brottslighet inom avfallsområdet. Hur omfattande avfallsbrottsligheten i Västernorrlands län är samt vilka aktörer som har kännedom och uppdrag inom området har varit okänt. Länsstyrelsen Västernorrland har därmed under hösten 2022 gett Ramboll i uppdrag att ta fram en kartläggning och lägesbild över avfallsbrottslighet i länet. Kartläggningen och lägesbilden har tagits fram utifrån enkäter och uppföljande samtal med aktörer i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=79&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss