Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Riskklassning av fiberhaltiga sediment 2019

I Västernorrland har 24 områden med fiberbankar och/eller fiberrika sediment riskklassats. Resultaten från riskklassningen redovisas i denna rapport. Rapporten har uppdaterats efter remiss till referensgrupp samt resultat från kompletterande analyser. Riskklassningen är avsedd att fungera som ett prioriteringsverktyg för länsstyrelsen i det fortsatta arbetet med fiberbankar och fiberrika sediment i Västernorrland. Resultaten från projektet kommer att vara till stor nytta i länsstyrelsens fortsatta ansträngningar för att nå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt och djurliv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Y_2019_11&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss