Regional tillväxtanalys av bredbandsutbyggnad i Västernorrland

Tillgången till snabbt bredband blir en allt viktigare fråga för medborgarnas, företagens och de offentliga aktörernas möjligheter att bo eller verka i hela Sverige. Samtidigt har bredband traditionellt sett ofta betraktats som en fråga avskild från övrig samhälls- och infrastrukturplanering. Den samhällsomvandling som digitaliseringen dock innebär kräver ett nytt sätt att betrakta bredbandsinfrastrukturens betydelse för samhällets utveckling. Snabbt bredband kommer troligtvis utgöra en avgörande förutsättning för både grundläggande samhällsfunktioner såväl som för utbildning, arbete, service, nöje och kultur. Även icke-monetära värden, såsom förutsättningar för en demokratisk samhällsdialog är viktiga att beakta i ett inkluderande digitalt samhälle.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • EU och internationellt
  • Stöd inom lantbruk och landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_05&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss