Handlingsplan för miljömålsarbetet

Varje år genomför länsstyrelsen en mängd åtgärder som på olika sätt bidrar till arbetet med att nå miljömålen. Ett centralt uppdrag är att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. I februari 2017 beslutades om en regional handlingsplan för miljömålsarbete. Hållbar utveckling utgår från en helhetssyn där en grundläggande princip är att de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna är integrerade. Syftet med denna handlingsplan är att lyfta fram ett antal prioriterade insatsområden och aktiviteter som fokuserar och ökar takten i länets miljömålsarbete, förbättrar miljömålsuppfyllelsen och i förlängningen bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__7&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss