Länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter 2004-2013

Länsstyrelsen är en viktig aktör i arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Vi har liksom övriga offentliga aktörer skyldigheter att respektera, skydda och tillgodose rättigheter som regleras genom internationella konventioner och svensk lagstiftning. Sedan 2004 har Länsstyrelserna haft olika uppdrag kring mänskliga rättigheter i regleringsbrev och länsstyrelseinstruktion. Uppdragen har handlat om att öka kunskap, ta fram metoder och verktyg för att integrera frågorna i verksamheten och uppmärksamma och stödja andra aktörer som exempelvis kommuner i deras arbete med att beakta och belysa de mänskliga rättigheterna i deras verksamhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__16&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss