Regionalt program för arbete med förorenade områden i Västernorrlands län 2012-2014

Länsstyrelsen Västernorrland har enligt regleringsbrevet för budgetåret 2011 och anvisningar från Naturvårdsverket fått i uppdrag att utarbeta ett regionalt program för arbetet med förorenade områden under de kommande tre åren (2012-2014). Regionala programmet beskriver arbetet med förorenade områden hos länsstyrelsen och kommunerna. I programmet redovisas även en plan för länsstyrelsens arbete gällande inventering, undersökningar och åtgärder för de tre kommande åren. Det är endast bilaga tre som kommer att uppdateras årligen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss