Ungas försörjningssituation i Västernorrland

Försörjningskostnaden bland unga, upp till 30 års ålder, är jämförelsevis hög i Västernorrland, vilket implicerar att unga i länet i större omfattning än i många andra län är i behov av sociala ersättningar och bidrag från olika trygghetssystem, såsom arbetslöshetskassa vid arbetslöshet, sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning (förtidpension) vid ohälsa samt ekonomiskt bistånd (socialbidrag) vid ekonomisk otillräcklighet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_4&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss