Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsstyrelsen Västernorrland – Västernorrland

Illustration med en karta över delar av norra Europa där Sverige är färgmarkerat. Och Västernorrlands län är utlyft i en annan färg.

Länsstyrelsens roll i den gröna etableringen

Flera industrietableringar är på gång i länet. Det är en del i omställningen för en hållbar industriell utveckling. Länsstyrelsen Västernorrland har en viktig roll när det gäller prövning av tillstånd och se till att etableringarna görs med hänsyn till alla de intressen och värden som finns i områdena. Vi beskriver processen för tillståndsprövning och läget just nu i de olika projekten.

KALENDER

 • 24 apr 2024 Klocka som ikon 12.10 - 12.55
  Dagens rätt - del 2 av 6 Varmt välkommen till ”Dagens rätt” – ett lunchseminarium om mänskliga rättigheter. Vid sex tillfällen under året arrangeras lunchseminarier med syfte att inspirera till ökad medvetenhet och kunskap om...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 24 apr 2024 Klocka som ikon 18.30 - 20.00
  Ägarskifte del 3: Livsnödvändig juridik Vill du ta över eller överlåta ett lantbruk men är osäker på hur du går till väga? I vår tredelade föreläsningsserie lär du dig mer om hur processen går till, om psykologisk motståndskraft och positiv...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 25 apr 2024 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Digital seminarieserie - Kommunikation i totalförsvaret (del 3) Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland bjuder in till en digital seminarieserie i fyra delar med fokus på kommunikation i totalförsvaret.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 25 apr 2024 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Träff för nätverket brottsförebyggande praktiker och forskare Välkommen till en digital eftermiddag för utbyte av erfarenheter mellan forskare och praktiker inom det brottsförebyggande området i Sverige.

  Anmälningsdatum är passerat

Närbild på ett lodjur som står i snön i ett snår. 

Djur

Årets lodjursjakt är avslutad

Licensjakt på lodjur pågår den 1 mars-15 april, om den inte avlyses innan dess. Den 6 april fälldes det åttonde lodjuret i länet. Lodjurstilldelningen är därmed fylld för i år och jakten avslutad.

Samhälle

Sök bidrag för integrationsinsatser

Nu kan kommuner, kommunalförbund och ideella organisationer söka bidrag för olika insatser riktade till asylsökande, skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, nyanlända eller ensamkommande barn.

Gata med villor i olika färger, träd och blommande buskar.

Samhälle

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Äger och bor du i ett småhus som värms upp med gas eller el? Då kan du ansöka om bidrag för att kunna genomföra vissa energieffektiviserande åtgärder.

NYHETER

 • 2024-04-23

  Utbildningsprojekt ska underlätta för nyanlända att få jobb inom hälso- och sjukvården

  Länsstyrelserna har även i år fyra miljoner kronor att fördela till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av hälso- och sjukvård. Syftet är att ta vara på den kompetens som finns inom området och möta den efterfrågan på personal som finns inom hälso- och sjukvården.

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss