Norra Borgafjällens natur- och kulturlandskap

Norra Borgafjällen är ett stort fjällområde med för fjällen I denna rapport beskrivs översiktligt Norra Borgafjällområdets natur-, kultur-, och friluftsvärden samt renskötselns förutsättningar. Området avsattes 1987 som ett fjällnära domänreservat av dåvarande Domänverket och i ett senare regeringsbeslut beslutades att Norra Borgafjällen ska skyddas som naturreservat. Rapporten är en sammanfattning av de underlag som använts vid framtagandet av beslut och skötselplan för Norra Borgafjällens naturreservat som beslutades 2 februari 2023.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=197&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss