Fjällfiske 2022

I Västerbottensfjällen finns ca 20 000 sjöar i varierande storlek samt hundratals strömmande vatten. Fiskbestånden utgörs i huvudsak av röding och öring i de högre regionerna. På lägre nivåer och i dalgångarna tillkommer harr, lake, abborre och sik. Läns-styrelsen som förvaltar statens vatten ovan odlingsgränsen har ambitionen att fjällvattnen både är tillgängliga för en fiskeupple-velse för så många som möjligt samtidigt som de förvaltas på ett bra sätt så att fisket utgör en framtida värdefull resurs i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Fiske

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=90&context=34