Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen och Youth 2030 Movement krokar arm för att stärka ungas delaktighet i Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten och Youth 2030 Movement har undertecknat en avsiktsförklaring om att stärka sitt samarbete inom ramen för satsningen ”Youth Up North”. Målet med samarbetet är att stärka ungas delaktighet i lokalsamhället och med det en mer levande landsbygd i Västerbotten.

Den senaste mätningen från Ungdomsbarometern visar en nedåtpekande kurva för unga människors tilltro till politiker och demokrati. Det är oroväckande att unga inte upplever att de kan påverka det samhälle som de förväntas växa upp, utbilda och etablera sig i. För Länsstyrelsen är ungas möjlighet till delaktighet och inflytande en fråga om rättigheter och demokrati, men också en tillväxtfråga.

Ungas delaktighet en nyckelfråga

Att involvera unga i utvecklingen av kommunerna är en överlevnadsfråga för glesbygden.

Att unga väljer att stanna kvar, flytta tillbaka eller flytta på nytt till Västerbotten är en viktig framtidsfråga för länet. Den yngre generationen är länets framtid och är avgörande för vår kompetensförsörjning, befolkningsutveckling och samhällsutveckling, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Genom avsiktsförklaringen åtar sig Länsstyrelsen att hjälpa till att sprida lärdomar och erfarenheter från Youth Up North i olika forum, verka för att ambitionen lever kvar i Västerbotten och hoppas också kunna ta del av det som kommer fram i dialogerna med barn och unga för att kunna arbeta vidare med exempelvis utmaningar och behov i länet.

Länsstyrelsen Västerbotten har tidigare samarbetat med Youth Up North inom ramen för våra uppdrag inom mänskliga rättigheter och barnrätt. Med denna avsiktsförklaring stärker vi samarbetet och är med redan från början, vilket vi hoppas ska gynna såväl Länsstyrelsen, länets kommuner och såklart även Youth Up North, säger Rebecka Marcusson, strateg mänskliga rättigheter och barnrätt.

Som första gemensam aktivitet planerar vi för att Youth Up North ska medverka under Rättighetsnätverket som sker den 7–8 maj i Lycksele och där bland annat träffa länets kommuner, civilsamhälle och myndigheter.

Om Youth up North

Youth Up North är en långsiktig satsning initierad av Familjen Kampradsstiftelse, Stenbecks Stiftelse och Youth 2030 Movement för att markant öka ungas inflytande över samhällsutvecklingen i norra Sveriges landsbygder. Det är ett samarbete mellan unga, civilsamhälle, näringsliv, kommun och Youth up North där nya metoder utvecklas, testas och implementeras lokalt. Ungas entreprenörskapsanda, kreativitet och innovationer står i centrum. Från Västerbotten deltar kommunerna Sorsele, Vindeln och Åsele i satsningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss