Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Medlen till naturvård och friluftsliv fortsätter att minska

Träbro över fjällbäck.

Länsstyrelsen får liksom förra året minskade anslag för åtgärder i värdefull natur. I Västerbotten kommer det bland annat påverka naturum Vindelfjällen, lokala naturvårdsprojekt och underhåll av friluftslivsanläggningar.

Vi får mer pengar till våtmarker och mot invasiva främmande arter, i linje med regeringens satsningar. För annan verksamhet är medlen nu lägre än på många år. Det kommer att ge negativa effekter på biologisk mångfald och besökares naturupplevelser i länet, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

En stor del av anslagen går till konkreta insatser ute i naturen. Därför kommer lokala företag och entreprenörer som anlitas av Länsstyrelsen också att påverkas.

Exempel på konsekvenser i Västerbotten

  • Färre insatser som ökar människors tillgänglighet till naturreservat. Neddragningar för underhåll av anläggningar, skyltning, vandringsleder, vindskydd, stugor med mera.
  • Naturum Vindelfjällen Länk till annan webbplats. i Hemavan och Ammarnäs begränsas till basnivå, vilket kommer att påverka öppettider, personal och mängden aktiviteter.
  • Inga nya lokala naturvårdsprojekt (LONA) beviljas medel. Bara pågående fleråriga projekt får medel. LONA våtmark fortsätter och kan beviljas medel för nya projekt.
  • Stora neddragningar i arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.
  • Färre uppdrag till entreprenörer, främst på landsbygden, inom skogs- och byggsektorn, detaljhandel och besöksnäring.

Ökning till skydd av natur ger markägare möjlighet att få ersättning

När det gäller budgeten för att skydda värdefull natur så ökar den under 2024. I Västerbotten får vi strax över 30 miljoner för att arbeta med skydd och ge ersättning till markägare som vill skydda värdefulla miljöer.

Ökningen innebär att vi kommer att kunna bilda nya naturreservat för biologisk mångfald och för friluftslivet. Ökningen gäller under 2024 och sedan minskar anslaget igen till 2025, om inte någon ytterligare satsning kommer, berättar Björn Jonsson.

Statlig mark blir naturreservat

Länsstyrelsen har även ett regeringsuppdrag om att skydda statliga skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog. Uppdraget är ett resultat från den tidigare skogsutredningen från 2020. Skogarna ligger på Sveaskogs och Statens Fastighetsverks marker. Arbetet pågår för fullt och kommer att resultera i flera nya reservat de kommande åren. De blir ett viktigt tillskott till landets yta av formellt skyddad natur.

Medel till skyddad natur och friluftsliv i Västerbotten

Anslaget för åtgärder i värdefull natur:

2024: cirka 35 miljoner kronor

2023: cirka 40 miljoner kronor

2022: cirka 90 miljoner kronor

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss