Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Halvtid - reflektioner

Vi behöver kraftsamla för att öka takten i den gröna omställningen, inte minst mot bakgrund av klimatförändringarnas negativa konsekvenser och det försämrade säkerhetsläget.

Helene Hellmark Knutsson summerar och blickar framåt i halvtid efter tre år i rollen som landshövding och myndighetschef. I samband med milstolpen att ha uppnått halvtid, 3 år av förordnandets 6, publicerade Helene Hellmark Knutsson landshövding i Västerbottens län följande text i sociala medier:

I dagarna har det gått precis tre år sedan jag tillträdde som landshövding och myndighetschef för Länsstyrelsen i Västerbottens län. Det innebär att jag har tre år kvar på mitt förordnande att se framemot.

Jag startade mitt i en pandemi som begränsade oss alla när det gällde möten och resor. Pandemin är nu över (inte längre klassad som samhällspåverkande). Men i stället har vi Rysslands aggressionskrig som pågår för fullt mot Ukraina och som drabbar människorna där allra mest. Men som också påverkar vårt samhälle med ökade krav på beredskap och krishantering.

Dessutom ser vi nu effekterna av den pågående klimatförändringen. Detta måste hanteras och dessutom behöver hela samhället ställa om inklusive industrin. Denna samhällsomvandling pågår med full styrka i Västerbotten och Norra Sverige. Det ställer stora krav på oss alla och innebär både stora utmaningar och stora möjligheter. En positiv effekt är att vi nu har två tillväxtmotorer i vårt län. Både Skellefteå och Umeå är de fortsatt snabbast växande städerna i Norra Sverige och driver befolkningsökningen som vi så väl behöver.

Några av de initiativ som jag tog som ny landshövding (hur länge är man det?) och som nu pågår för fullt som jag vill nämna är:

Plattformen för företagande kvinnor: De 4K. Med hjälp av Sparbanksstiftelsen i Norrlands Riskkapitalstiftelse driver vi denna plattform med inriktning på att utveckla och stötta kvinnors företagande i Västerbottens län. Fokus är på Kapital, Kunder, Kontakter och Kompetens. Detta arbete har utvecklats fantastiskt tack vare alla kompetenta kvinnor som är med och driver detta framåt. Ingen nämnd, ingen glömd. Så viktigt för både tillväxten och attraktionsförmågan i vårt län

Expertgruppen för landsbygdsfrågor: För att ta tillvara och utveckla Västerbottens attraktiva landsbygder och glesbygd så har jag samlat en grupp av experter från både kommuner, näringsliv, civilsamhälle och universitet som bidrar med att ta fram och sammanställa ny kunskap om hur vi bäst utvecklar hela länet och inte bara städerna. Västerbotten är ett av Sveriges mest urbaniserade län. I längden är det inte hållbart att bara utveckla städerna om vi ska klara hållbarhetsmålen och stärka beredskapen. Landsbygderna och glesbygden är avgörande för både produktion, kompetens och attraktion.

Stärka den Tillitsbaserade styrningen inom myndigheten och skapa utrymme och kunskap för fortsatt utveckling av våra kärnverksamheter. Länsstyrelsen har ofta fått ta kritik, ibland rättvist, ibland mindre rättvist, för att hindra utveckling och omställning. Därför är det stort fokus på hur vi ska gå från att vara reaktiva till proaktiva, från att vara enbart regelstyrda till mer uppdragsstyrda. Och hur vi ska bidra i samskapande processer i syfte att klara våra högt ställda hållbarhetsmål. Komplexa problem kan inte lösas i stuprör eller av en aktör. Det kräver samarbete och gemensamma målbilder där alla bidrar med kompetens och bra beslut

Det är omöjligt att sammanfatta dessa tre år men ser verkligen framemot de kommande tre åren. Västerbottens län är ett fantastiskt rikt län; på resurser, på kultur och natur. Men allra viktigaste är den höga tilliten och viljan hos medborgarna, företagen och civilsamhället att tillsammans jobba för en bättre framtid. Den resan vill jag gärna fortsätta vara en del av.

Helene Hellmark Knutsson
Landshövding Västerbottens län

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss